You are here
Home > Posts tagged "online"

Các giải pháp xây dựng hệ thống họp trực tuyến

Các giải pháp xây dựng hệ thống họp trực tuyến

Hệ thống họp trực tuyến đang ngày càng thâm nhập vào quy trình làm việc hàng ngày của chúng ta, vượt ra ngoài phòng họp với thiết bị di động. Sự thay đổi đã trở nên khả thi nhờ sự chuyển đổi ngày càng tăng từ các hệ thống phòng phần cứng thuần túy (ví dụ: Polycom, Cisco, LifeSize) sang các giải pháp phần mềm và phần cứng-phần mềm. Quá trình chuyển đổi được thúc đẩy bởi một số yếu tố, nhưng các động lực chính là: Các giải pháp hội nghị truyền hình phần mềm cung cấp cùng một chức năng với giá cả phải chăng hơn. Các giải pháp hội nghị truyền hình phần mềm mang lại sự

zalo
call0888 276 488
Top