You are here
Home > Posts tagged "được gọi là tần số hoạt động"

Sự khác nhau giữa micro không dây sử dụng sóng UHF và sóng VHF

Micro không dây sử dụng sóng UHF và VHF

Sự khác nhau giữa micro không dây sử dụng sóng UHF và sóng VHF Micro không dây sử dụng sóng UHF và sóng VHF là những băng tần số khác nhau. Mỗi hệ thống micro không dây truyền và nhận trên một tần số cụ thể, được gọi là tần số hoạt động. Mỗi quốc gia có những quy định riêng về việc sử dụng các tần số. Tần số này có thể hợp pháp ở quốc gia này nhưng lại bị cấm ở quốc gia khác. Ngoài tần số, các cơ quan chính phủ này thường chỉ định các khía cạnh khác của chính thiết bị, bao gồm: công suất máy phát cho phép, độ lệch tối đa, phát xạ giả,

zalo
call0888 276 488
Top