You are here
Home > Posts tagged "CO"

CO, CQ của các thiết bị âm thanh có mã số serial

CO, CQ của các thiết bị âm thanh có mã số serial không? Khi bạn bàn giao các thiết bị âm thanh cho khách hàng , họ sẽ yêu cầu một số giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Đặc biệt, khách hàng có chủ đầu tư là các đơn vị nhà nước, các giấy tờ họ có thể yêu cầu bao gồm: CO, CQ sản phẩm Giấy tờ hải quan liên quan đến hàng hóa. Packing list (đóng gói) hàng hóa. Khó khăn hơn nữa, họ có thể yêu cầu chúng ta một vấn đề là mã serial của sản phẩm trùng khớp với giấy tờ CO, CQ. Gặp vấn đề này, chúng ta sẽ giải quyết

zalo
call0888 276 488
Top