You are here
Home > Posts tagged "âm thanh hội thảo Bosch"

Trung tâm hội thảo Bosch Dicentis DCNM APS2

Bộ trung tâm hội thảo Bosch DCNM-APS2 giá

Bosch DCNM-APS2, Hệ thống âm thanh hội thảo phòng họp cao cấp Bộ trung tâm hội thảo Bosch DCNM-APS2 nằm trong hệ thống hội thảo cao cấp của Dicentis. Hệ thống hội nghị DICENTIS là nền tảng dựa trên IP mang tính cách mạng cho thế giới hội nghị tích hợp vào ngày mai. Đội hình hoàn chỉnh từ thiết bị chỉ thảo luận đến thiết bị đa phương tiện đầy đủ tính năng làm cho gia đình sản phẩm DICENTIS trở thành lựa chọn tốt nhất cho mọi loại cuộc họp. Giải pháp âm thanh hội thảo độc đáo này cung cấp trải nghiệm cuộc họp nâng cao - nhờ các công nghệ âm thanh hội thảo thông minh Bosch,

zalo
call0888 276 488
Top